STÁLÝ  PROGRAM

 

HUSITSKÉ VÁLEČNICTVÍ

 

středověké válečné stroje

návštěvníci získají základní informace o rozdělení válečných strojů a seznámí se s parametry, principy a mechanismy válečných strojů, které si mohou prohlédnout v areálu, např. vrhací prak, onager, šípomet, obléhací věž apod.. Také budou uvedeny zajímavosti z použití válečných strojů při středověkých bitvách, zejména při obléhání hradů. Vyvrcholením  bude  ojedinělá ukázka  postupu přípravy a výstřelu z válečného stroje, praku  z doby husitské,  kdy pod vedením střelmistra  vystřelí  osádka  vytvořená z návštěvníků.

   
 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

STŘELNÉ ZBRANĚ DOBY HUSITSKÉ A VYNÁLEZ ČERNÉHO PRACHU

Začátky programových bloků: 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15hod.

ve vystoupení budou zábavnou formou podány informace o střelných zbraních mechanických, luku a kuši, včetně ukázek výstřelů se zapojením dětí. Rovněž budou předvedeny ukázky postupů nabíjení a výstřelů z nejznámějších palných zbraní doby husitské, které se nabíjejí černým prachem, např. píšťaly, hákovnice a nejrychleji střílejícího polního děla, komorového děla, tzv. rychlice, včetně příkladů jejich použití v husitském válečnictví. Dále budou uvedeny zajímavosti o černém prachu, vozové hradbě, dobývání hradů, atd..

 

 

VSTUPNÉ

Plné…………....……………………….....……………....................................120,-Kč

Senioři, studenti (s platným průkazem do 26let)…………………...……100,-Kč

Snížené (děti 6-15let) ……………….………………………….....…...............95,-Kč

Držitelé průkazu ZTP(nad 18let), doprovod pro ZTP(do 18let) .................95,-Kč

Děti 4-5let……………………………………………………………..................40,-Kč

Děti do 3 let, vozíčkáři, ZTP (do 18let), ZTP/P, doprovod pro ZTP/P….Zdarma

NELZE  PLATIT  KARTOU!

 
 

_________________________________________________________________________________

Střelba z kuše a flobertového revolveru

Na závěr programu  bude pro zájemce otevřena střelnice z kuší a flobertového revolveru.

 

Mimo program je možnost další střelby:

Střelba z kuše

1 výstřel...............................10,-Kč

Střelba z flobertového revolveru ráže 4 mm

1 výstřel..............................15,-Kč

5 výstřelů............................65,-Kč

9 výstřelů(plný zásobní).....80,-Kč

 

________________________________________________________________________

V rámci programu jsou návštěvníkům dále k dispozici:

„Trojský kůň“

návštěvníci mají možnost navštívit unikátní rozhlednu  v  podobě  „Trojského koně“, 15 m vysokou dřevěnou stavbu koně s veřejně přístupnými vnitřní prostory a výstavkou historických kreseb. Lze vystoupat až na vyhlídku do hlavy koně ve výši asi 14-ti metrů.

 

_________________________________________________________________________________

Výstavky

návštěvníci mají k dispozici výstavky válečných strojů, zbraní, mučicích nástrojů doby středověké a replik středověkých mincí.

 

 

_________________________________________________________________________________

Dětské hřiště a MAXI "Člověče, nezlob se"

 

 

_________________________________________________________________________________

 

Umístění v rámci obce Bouzov

 

_________________________________________________________________________________

Návštěvnické zázemí

V areálu lze zakoupit drobné občerstvení, cukrovinky a suvenýry včetně výrobků ručně zhotovených v zimním období v naší sklářské hutě a keramické dílny. K dispozici je samozřejmě WC, fotografování a filmování je v areálu povoleno zdarma.

 

________________________________________________________________________________


Těšíme se na vaši návštěvu.