Vážení,

historický areál Bouzov vstoupí v roce 2024 již do 26. sezóny své činnosti. Pro exkurze / školní výlety/ jako vždy opět nabízíme naše stálé akční, historicky laděné, zábavně-naučné programy, do jejichž dění se v určitých částech mohou žáci i aktivně zapojit. V rámci programů zažijete skvělou atmosféru a odnesete si nezapomenutelné zážitky.

Programy probíhají v příjemném přírodním prostředí areálu v  blízkosti pohádkového hradu Bouzova. Areál je ze všech stran uzavřený a dobře přehledný. V centru se nachází amfiteátr se zastřešeným, stupňovitým hledištěm. Kryté pódium je vyzdobeno v  duchu doby středověké zejména výstavkami zbraní, výstroje a mučicích nástrojů. Dále jsou v areálu výstavky válečných strojů, polních děl, historického skla a středověkých mincí, je zde i střelnice, včelí koutek se třemi druhy úlů a dětské hřiště.

 

   
 

Program:

„Válečné stroje a střelné zbraně doby středověké“

aneb „Jak a s čím bojovali naši předkové“

Délka programu 90-120 min. podle počtu objednaných. Svou náplní je vždy přizpůsobován věku přítomných návštěvníků.

Termíny:

2.5.  a  3.5.         čtvrtek a pátek denně 2 programové bloky se začátky v 9:00 a 11:30 hod.

6.5.  a  7.5.        pondělí a úterý denně 2 programové bloky se začátky v 9:00 a 11:30 hod.

9.5.  a 10.5.       čtvrtek a pátek denně 2 programové bloky se začátky v 9:00 a 11:30 hod.

13.5. - 17.5.     pondělí až pátek denně 2 programové bloky se začátky v 9:00 a 11:30 hod.

20.5. - 24.5.     pondělí až pátek denně 2 programové bloky se začátky v 9:00 a 11:30 hod.

27.5. - 31.5.      pondělí až pátek denně 2 programové bloky se začátky v 9:00 a 11:30 hod.

 3.6. - 7.6.       pondělí až pátek denně 2 programové bloky se začátky v 9:00 a 11:30 hod.
10.6. - 14.6.      pondělí až pátek denně 2 programové bloky se začátky v 9:00 a 11:30 hod.

17.6. - 21.6.      pondělí až pátek denně 2 programové bloky se začátky v 9:00 a 11:30 hod.

Pokud to půjde, lze dohodnout i jiný termín (např. exkurze v dubnu a září) nebo čas ( i v odpoledních hodinách) zahájení programu mimo uvedené.

Poslední týden v červnu od 24.6. do 29.6. bude areál z technických důvodů kompletně uzavřen.


Jelikož se jedná o velmi akční program s celou  řadou ukázek a zapojením žáků,  kapacita programu je pouze do cca 120 žáků. Takto jsou vytvořeny pro návštěvníky v rámci programového bloku naprosto mimořádné podmínky.

       

VSTUPNÉ

Vstupné je 135,-Kč. Platí se pouze v hotovosti po příjezdu do areálu podle skutečného počtu žáků. Každá třída obdrží hromadnou vstupenku (PPD). Třídní učitel má vstup zdarma, ostatní dospělí-rodiče, asistenti pedagoga apod. platí vstupné jako žáci. V areálu není možná platba kartou ani na fakturu.

OBJEDNÁVKA

Pokud vás nabízený program zaujal a rozhodnete se pro návštěvu areálu historické zábavy, je nutno se předem telefonicky objednat na tel. čísle 608 782 224 v pondělí až pátek, ve  vyhrazeném  čase od  7:30 - 15:00 hod.. Uveďte prosím termín, třídu, předběžný  počet žáků a dospělých, jméno přihlašujícího třídního učitele, jeho  kontaktní mob.  telefon se kterým pojede na výlet a  úplnou adresu  ZŠ.  Objednat se také můžete na e-mailu H.A.Bouzov@seznam.cz.

INFORMACE

Jelikož náš program je vzdělávacího charakteru, tak je možné získat dotaci od EU. Jedná se o projekt Šablony, který v minulém roce využila řada škol.

Také je možné požádat o dotaci na autobusovou dopravu, na kterou přispívají kraje.

 

 

 

PROGRAM BUDE ROZDĚLEN DO 5 ČÁSTÍ:

1. část: seznámení s areálem, prohlídka „Trojského koně“ a výstavek - dominantou areálu je zajímavá rozhledna a současně válečný stroj, 15 m vysoký, největší „Trojský kůň“ na světě s veřejně přístupnými vnitřními prostory. Je velmi zajímavý i z hlediska konstrukčního, projektoval jej stavitel lodí. Trup je postaven jako obrácený lodní kýl  a  slouží jako obrazárna s výstavkou historických kreseb. Štíty po stranách trupu jsou nejen ozdobou, ale i důmyslným okenicovým systémem. Po 52 schodech lze vystoupat až na vyhlídku do hlavy koně. Dále si můžete prohlédnout výstavky replik válečných strojů a děl.

2.  část: střelba na střelnici  - soutěž ve střelbě z kuše o „glejt Viléma Tella za nejlepší trefu“. V rámci programu bude mít každý žák i pedagogický doprovod jeden výstřel zdarma z kuše na „terč běžícího kance“. Mimo program budou mít zájemci možnost za poplatek další střelby nejen z kuše, ale i z flobertového revolveru ráže 4mm na sklápěcí figurky.  Nejlepší střelci budou vyhodnoceni a odměněni!

 

3. část: středověké válečné stroje - návštěvníci získají základní informace o rozdělení válečných strojů  a seznámí se s parametry, principy  a mechanismy válečných strojů, které si mohou prohlédnout v areálu, např. vrhací prak, onager, šípomet, obléhací věž apod.. Také budou uvedeny zajímavosti z použití válečných strojů při středověkých bitvách, zejména při obléhání hradů. Vyvrcholením  bude  ojedinělá ukázka  postupu přípravy a výstřelu z válečného stroje, praku  z doby husitské,  kdy pod vedením střelmistra  vystřelí  osádka  vytvořená z návštěvníků.

 

4.  část: střelné zbraně doby husitské a vynález černého prachu -  ve vystoupení budou zábavnou formou podány informace o střelných zbraních mechanických, luku a kuši, včetně ukázek výstřelů se zapojením žáků. Také jsme pro vás připravili krátkou scénku o Vilému Tellovi, kdy jeho synovi bude kuší sestřeleno jablko z hlavy. Rovněž  budou předvedeny  ukázky   postupů  nabíjení  a  výstřelů  z nejznámějších palných zbraní doby husitské, které se nabíjejí černým prachem, např. píšťaly, hákovnice a nejrychleji střílejícího polního děla, komorového děla, tzv. rychlice, včetně příkladů jejich použití v husitském válečnictví. Dále budou uvedeny zajímavosti o černém prachu, vozové hradbě, dobývání hradů, atd..

 

 

5. část: pážecí turnaj o titul rytířský - nejšikovnější a nejstatečnější vybraní zástupci z  jednotlivých  tříd, patřičně vystrojeni a vyzbrojeni, budou mezi sebou bojovat vyřazovacím způsobem o vítězství  a čest být slavnostně pasován  podle  středověkého ceremoniálu na rytíře. Vítězové obdrží sladkou odměnu a „pasovací glejt“,  ostatní účastníci „glejt pamětní“ a všichni malou odměnu.

 

 

NÁVŠTĚVNICKÉ ZÁZEMÍ

V areálu lze zakoupit občerstvení a suvenýry včetně výrobků ručně zhotovených v zimním období v naší sklářské huti a keramické dílně. K dispozici je samozřejmě WC, fotografování a filmování je v areálu povoleno zdarma.

 

Umístění  v  rámci obce  Bouzov

 

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ

Rozhodnete-li se pro návštěvu areálu, doporučujeme vystoupit u křižovatky před školou  (autobusová zastávka Bouzov náměstí), zejména pokud se dostanete do časové tísně. Areál je vzdálen asi 150m. Případně lze jít vyznačenou cestou dle IST z parkoviště u hradu (časový odhad cesty z parkoviště je cca 10-15minut, záleží na věku dětí).

Prosíme o dochvilnost, pokud budete mít zpoždění, volejte nám  neprodleně na telefonní číslo 608 782 224.

Z hlediska počtů budeme i letos naplňovat jednotlivé programové bloky jen na určitou omezenou maximální kapacitu. Proto opět připomínáme, že se rozhodně vyplatí přihlásit se co nejdříve a zajistit si tak termín, který vám nejlépe vyhovuje.Těšíme se na vaši návštěvu.