Vážení,

historický areál Bouzov vstoupí v roce 2019 již do 21. sezóny své činnosti. Pro  výlety dětí z MŠ opět nabízíme náš speciální stálý, historicky laděný program,  do jehož dění se v určitých částech mohou děti i aktivně zapojit. Zažijete skvělou atmosféru a odnesete  si nezapomenutelné zážitky. 

     Program proběhne v příjemném přírodním prostředí areálu v blízkosti pohádkového hradu Bouzova. Areál je ze všech stran uzavřený a dobře přehledný. V centru se nachází amfiteátr se zastřešeným, stupňovitým hledištěm, kryté pódium je vyzdobeno v duchu doby středověké  zejména výstavkami zbraní, výstroje a mučicích nástrojů. Dále jsou v areálu výstavky válečných strojů, polních děl, střelnice a dětské hřiště.

      V  areálu lze zakoupit občerstvení, suvenýry i ručně zhotovené  výrobky  z  naší  sklářské  minihutě a keramické dílny, které  jsou  v  provozu  v  zimním období. K dispozici je samozřejmě WC, fotografování a filmování je v areálu povoleno zdarma.

      

     Tak jako každoročně jsme připraveni vytvořit pro naše nejmenší návštěvníky co nejlepší podmínky. Bude pamatováno na rezervaci míst pro MŠ v předních řadách hlediště, zajištění dostatečně dlouhé přestávky, aby se děti mohly protáhnout a občerstvit se před dalším programem. MŠ budou mít také svůj speciální „pážecí turnaj“. Pevně doufáme, že i vám budou tato opatření maximálně vyhovovat.

 

 

   

 

 

Program A:

"Rytíři a lapkové"

Termíny:
 
  
  21.5. - 24.5.
  28.5. - 31.5.
    4.6. - 7.6.
  11.6. - 14.6.
 - v těchto termínech, vždy v úterý - čtvrtek
   se program uskuteční 2x denně
   poprvé od       8:40 - 11:10 hod.,
   podruhé od   11:30 - 14:00 hod..
 
   každý pátek se program uskuteční pouze jednou
   od 9:30 - 12:00 hod..
         

 

 

 

PROGRAM  JE  ROZDĚLEN  DO  6  ZÁKLADNÍCH  ČÁSTÍ:

1. část: seznámení s areálem, prohlídka „Trojského koně“ a výstavek - dominantou areálu je 15 m vysoký, největší „Trojský kůň“ na světě s veřejně přístupnými vnitřní prostory. Je velmi zajímavý i z hlediska konstrukčního, projektoval jej stavitel lodí. Trup je postaven jako obrácený lodní kýl, sloužící jako obrazárna s výstavkou historických kreseb. Štíty po stranách trupu jsou nejen ozdobou, ale i důmyslným okenicovým systémem. Děti z MŠ mohou navštívit bříško koně, dospělí vystoupat až na vyhlídku do hlavy koně.  Dále si můžete prohlédnout výstavky replik válečných strojů a polních děl zejména doby husitské.

 

 

2.  část: návštěva střelnice - střelba  z kuše na terč o „glejt Viléma Tella za nejlepší trefu“. Každý má jeden výstřel zdarma, vystřelit si může i pedagogický doprovod.

3. část: pážata v akci - „vojenská přehlídka“ a  čarování s černým prachem - vybraná pážata vystrojená a vyzbrojená dle doby středověké se nám představí s různými typy zbraní a přilbic, které vás   naučíme poznávat. Rozfoukají doutnák a předvedou ukázku hoření černého prachu po jeho zapálení doutnákem. Naládují starou husitskou pušku, tzv. píšťalu, kterou děti z MŠ začarují pomocí čarodějnického říkadla a na závěr pan střelmistr předvede výstřel.

4. část: pohádkové divadelní představení - „Uloupený poklad“ - pěkná loupežnická pohádka s celou řadou veselých scének, pranic a soubojů, ve které statečný královský voják Vincek nakonec přechytračí  loupežníky a získá zpět nejen královský poklad, ale i „ruku“ krásné Markétky.

   

 

             

PŘESTÁVKA

5.  část: rytířský turnaj z doby gotické - jedná se o mimořádně atraktivní část programu, kdy se obecenstvo při povzbuzování svých pánů rytířů patřičně „vyřádí“. I letos se utkají udatní  páni  rytíři v dalším ročníku turnajového klání pod hradem Bouzovem, aby ve zbroji a s  různými  typy zbraní, které naučíme děti poznávat, předvedli své umění v soubojích    o čest zvolit z přítomných dam královnu a princeznu, které  zasednou  na trůn při turnaji pážecím.

6. část: pážecí turnaj o titul rytířský - pážata, nejšikovnější a nejstatečnější vybraní zástupci jednotlivých mateřských škol,  patřičně vystrojeni  a vyzbrojeni, budou mezi sebou bojovat vyřazovacím způsobem o vítězství a čest být slavnostně pasován podle středověkého ceremoniálu na rytíře. Vítězové obdrží „pasovací glejt“, ostatní účastníci „glejt pamětní“ a všichni malou odměnu.

 

Upozornění! může se stát, že jednotlivé části programu budou probíhat v jiném pořadí v závislosti na počtu návštěvníků, aktuálním počasí apod..

                       

VSTUPNÉ

Vstupné je pro děti z MŠ 65,- Kč. Každá MŠ obdrží  hromadnou vstupenku podle skutečného počtu zúčastněných dětí. Pedagogický doprovod má vstup zdarma, další dospělí, např. rodiče, platí vstupné jako žáci ZŠ , tj. 130,-Kč.

OBJEDNÁVKA

Pokud vás nabízený program zaujal a rozhodnete se pro návštěvu areálu historické zábavy, je nutno se předem telefonicky objednat na čísle  608 782 224 v pondělí až pátek, ve vyhrazeném  čase od 7:30 - 14:00 hod.. Uveďte prosím termín, předběžný počet dětí a dospělých, jméno přihlašujícího,  jeho kontaktní mob. telefon se kterým pojede na výlet a úplnou adresu MŠ. Objednat se také můžete přes e-mail H.A.Bouzov@seznam.cz.

 

NÁVŠTĚVNICKÉ ZÁZEMÍ

V areálu lze zakoupit občerstvení a suvenýry včetně výrobků ručně zhotovených v zimním období v naší sklářské hutě a keramické dílny. K dispozici je samozřejmě WC, fotografování a filmování je v areálu povoleno zdarma.

 

Umístění v rámci obce Bouzov

 

 

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ

Rozhodnete-li se pro návštěvu areálu, doporučujeme vystoupit u křižovatky před školou (je zde autobusová točna), zejména pokud se dostanete do časové tísně. Areál je vzdálen asi 150m. Případně lze jít vyznačenou cestou dle IST z parkoviště u hradu.

Prosíme o dochvilnost, pokud budete mít zpoždění, volejte nám  neprodleně na výše uvedené telefonní číslo.

Z hlediska počtů budeme i letos naplňovat jednotlivé programové bloky jen na určitou omezenou maximální kapacitu. Proto opět připomínáme, že se rozhodně vyplatí přihlásit se co nejdříve a zajistit si tak termín, který vám nejlépe vyhovuje.Těšíme se na vaši návštěvu.