rok 2024
 

 

 

    

    
 
 

Areál  historické zábavy zahájil svou činnost 1. 5. 1999. Specialitou tohoto ojedinělého kulturního zařízení  jsou  zábavně - naučné programy s historickou tématikou pro děti i dospělé,  které jsou zaměřené  na dobu středověkou a  to zejména  na dobu husitskou.

V areálu se nachází amfiteátr s krytým pódiem i stupňovitým krytým hledištěm,  využíváný převážně pro speciální výletové programy dětí ze základních a mateřských  škol, které zde probíhají v měsících květnu a červnu.

Na pódiu jsou hlavně výstavky replik zbraní a mučicích nástrojů doby středověké, dále přilbice, rytířská zbroj, erby, korouhve a další zajímavosti. Zde také probíhají  v rámci výletových programů zejména divadelní a šermířská představení .

Dominantou areálu je 15 metrů vysoká, 16 metrů  dlouhá a s hmotností  asi  40 tun,  největší  dřevěná stavba „Trojského koně“  na světě s veřejně přístupnými vnitřními prostory. Stavba je unikátní i z hlediska konstrukčního, projektoval ji stavitel lodí a tak např. trup koně je postaven jako obrácený lodní kýl a je využíván jako obrazárna . TK slouží nejen jako zajímavá rozhledna,  kdy po 52 schodech se dostanete až do hlavy koně na vyhlídku, ale z hlediska  válečných strojů  zastupuje skupinu přístřešků. Zajímavostí jsou i štíty po stranách trupu, každý má asi půl tuny, které jsou nejen ozdobou, ale i velkými unikátními okenicemi.

Pod TK  je tzv. malá scéna, kde od jara do podzimu probíhá stálý program s názvem  „Válečné stroje a střelné zbraně doby středověké“ aneb  „Jak a s čím bojovali naši předkové“. Jedná se o velmi akční program s celou řadou ukázek  a  s  možností zapojení vybraných zájemců z řad návštěvníků, zejména dětí  do programu. Uvedený program v upravené a rozšířené verzi nabízíme i jako program výletový pro žáky ZŠ.

Součástí areálu je také střelnice, kde probíhá výcvik ve střelbě a kde si mohou zájemci  vyzkoušet svou mušku při střelbě z kuše a flobertového revolveru.

Mezi TK a střelnicí se nacházejí repliky válečných strojů a polních děl doby středověké.

K dispozici je i dětské hřiště a „Maxi člověče nezlob se“, fotografování a filmování je v areálu povoleno zdarma.

Od r. 2002 je součástí areálu malá sklářská huť, kde se pouze v zimním období, většinou v lednu a únoru,  vyrábí hlavně foukáním středověkou technikou repliky historického skla pro hrad a naše návštěvníky a dále hutní technikou dekorativní sklo.

V roce 2014 byla uvedena do provozu i keramická dílna, která je zaměřena zejména  na drobnější výrobky suvenýrové povahy.

Výrobky ze sklářské hutě a keramické dílny lze zakoupit za výrobní ceny v historickém areálu nebo v našem stánku u hradní brány. Sklářské výrobky lze zaslat i na dobírku.

Pro zájezdy firem a organizací pořádáme speciální  programy a střelecké turnaje.

V roce 2022 byl založen VČELÍ KOUTEK s různými druhy úlů ( klasický klát, klát pro moderní včelaření, dva nezateplené nástavkové úly) s informacemi, jak se včelařilo ve středověku a dnešní době.

 

V roce 2011 jsme byli vyhodnoceni  návštěvníky v rámci celorepublikové soutěže „Kudy z nudy“, kterou pořádala agentura Czech Tourism, v sekci „podnikatelský počin“ ,na 3. místě, v turistickém regionu „Střední Morava a Jeseníky“ jsme se dokonce umístili na 2. místě, jen velmi těsně za ZOO  Olomouc – Sv. Kopeček.

______________________________________________________________________________

Naším koníčkem je i přírodní alternativní medicína. V tomto směru spolupracujeme s firmou Superionherbs.