Vážení,

historický areál Bouzov vstoupí v roce 2022 již do 24. sezóny své činnosti. Pro školní výlety jako vždy opět nabízíme naše stálé akční, historicky  laděné,   zábavně-naučné programy, do  jejichž  dění  se  v  určitých  částech  mohou  žáci i aktivně zapojit. V rámci programů zažijete skvělou atmosféru a odnesete si nezapomenutelné zážitky. Na výlet k nám můžete případně navázat  návštěvou hradu Bouzova nebo nedalekých Javoříčských jeskyní (10km).  Tel. kontakt na hrad – 775 888 960 nebo 585 346 202, Javoříčské jeskyně – 585 345 451.

    Programy  probíhají  v příjemném přírodním prostředí areálu v blízkosti pohádkového hradu Bouzova. Areál je ze všech stran uzavřený a dobře přehledný. V centru se nachází amfiteátr se zastřešeným, stupňovitým hledištěm, kryté pódium je vyzdobeno v  duchu doby středověké zejména výstavkami zbraní, výstroje a mučicích nástrojů. Dále jsou zde výstavky válečných strojů, polních děl, historického skla a středověkých mincí, je zde i střelnice, dětské hřiště a maxi „Člověče, nezlob se“.

     V  areálu lze zakoupit občerstvení, suvenýry i ručně zhotovené výrobky z naší sklářské minihutě a keramické dílny, které jsou v provozu v zimním období. K dispozici je samozřejmě WC, fotografování a filmování je v areálu povoleno zdarma.

   
 

 

Program „B“:

„Válečné stroje a střelné zbraně doby středověké“ aneb „Jak a s čím bojovali naši předkové“

 

Termíny:

9.5. - 13.5.        pondělí až pátek denně 2 programové bloky se začátky v 9:00  a 11:30 hod.

16.5. - 20.5.      pondělí až pátek denně 2 programové bloky se začátky v 9:00 a 11:30 hod.

23.5. - 27.5.      pondělí až pátek denně 2 programové bloky se začátky v 9:00 a 11:30 hod.

30.5. -   3.6.       pondělí až pátek denně 2 programové bloky se začátky v 9:00 a 11:30 hod.

 6.6. - 10.6.        pondělí až pátek denně 2 programové bloky se začátky v 9:00 a 11:30 hod.

13.6. - 17.6.       pondělí až pátek denně 2 programové bloky se začátky v 9:00 a 11:30 hod.

20.6. - 24.6.       pondělí až pátek denně 2 programové bloky se začátky v 9:00 a 11:30 hod.

Pokud to půjde, lze případně dohodnout i jiný termín a čas zahájení programu mimo uvedené.


Jelikož se jedná o velmi akční program s celou  řadou ukázek a zapojením žáků,  kapacita programu je pouze do cca 80 žáků. Takto jsou vytvořeny pro návštěvníky v rámci programového bloku naprosto mimořádné podmínky.

        Programovou náplň vždy upravujeme podle věku přihlášených návštěvníků!


Délka programu podle počtu návštěvíků 75-90 minut.

 

 

PROGRAM BUDE ROZDĚLEN DLE VAŠEHO ZÁJMU DO 4, PŘÍPADNĚ 5 ČÁSTÍ:

1. část: seznámení s areálem, prohlídka „Trojského koně“ a výstavek - dominantou areálu je zajímavá rozhledna a současně válečný stroj, 15 m vysoký, největší „Trojský kůň“ na světě s veřejně přístupnými vnitřními prostory. Je velmi zajímavý i z hlediska konstrukčního, projektoval jej stavitel lodí. Trup je postaven jako obrácený lodní kýl  a  slouží jako obrazárna s výstavkou historických kreseb. Štíty po stranách trupu jsou nejen ozdobou, ale i důmyslným okenicovým systémem. Po 52 schodech lze vystoupat až na vyhlídku do hlavy koně. Dále si můžete prohlédnout výstavky replik válečných strojů a děl.

2.  část: střelba na střelnici  - soutěž ve střelbě z kuše o „glejt Viléma Tella za nejlepší trefu“. V rámci programu bude mít každý žák i pedagogický doprovod jeden výstřel zdarma z kuše na „terč běžícího kance“. Jen pro zájemce za mírný poplatek může být umožněna střelba i z flobertového revolveru ráže 4mm na sklápěcí figurky. Mimo program bude možnost i další střelby. Nejlepší střelci budou vyhodnoceni a odměněni!

 

3. část: středověké válečné stroje - návštěvníci získají základní informace o rozdělení válečných strojů  a seznámí se s parametry, principy  a mechanismy válečných strojů, které si mohou prohlédnout v areálu, např. vrhací prak, onager, šípomet, obléhací věž apod.. Také budou uvedeny zajímavosti z použití válečných strojů při středověkých bitvách, zejména při obléhání hradů. Vyvrcholením  bude  ojedinělá ukázka  postupu přípravy a výstřelu z válečného stroje, praku  z doby husitské,  kdy pod vedením střelmistra  vystřelí  osádka  vytvořená z návštěvníků.

4.  část: střelné zbraně doby husitské a vynález černého prachu -  ve vystoupení budou zábavnou formou podány informace o střelných zbraních mechanických, luku a kuši, včetně ukázek výstřelů se zapojením žáků. Rovněž  budou předvedeny  ukázky   postupů  nabíjení  a  výstřelů z nejznámějších palných zbraní doby husitské, které se nabíjejí černým prachem, např. píšťaly, hákovnice a nejrychleji střílejícího polního děla, komorového děla, tzv. rychlice, včetně příkladů jejich použití v husitském válečnictví. Dále budou uvedeny zajímavosti o černém prachu, vozové hradbě, dobývání hradů, atd..

_________________________________________________________________________________

I letos opět ponecháváme na přání možnost rozšíření programu o

5. část: pážecí turnaj o titul rytířský - nejšikovnější a nejstatečnější vybraní zástupci z  jednotlivých  tříd, patřičně vystrojeni a vyzbrojeni, budou mezi sebou bojovat vyřazovacím způsobem o vítězství  a čest být slavnostně pasován  podle  středověkého ceremoniálu na rytíře. Vítězové obdrží „pasovací glejt“,  ostatní účastníci „glejt pamětní“ a všichni malou odměnu.

 

VSTUPNÉ

Základní vstupné je 95,-Kč, s pážecím turnajem o titul rytířský 100,- Kč. Platí se po příjezdu do areálu v hotovosti podle skutečného počtu žáků. Každá třída obdrží hromadnou vstupenku. Třídní učitel má vstup zdarma, ostatní dospělí-rodiče, asistenti pedagoga apod. platí vstupné jako žáci.

Upozorňujeme, že v areálu není možná platba kartou a v obci Bouzov není k dispozici ani bankomat!

 

OBJEDNÁVKA

Pokud vás nabízený program zaujal a rozhodnete se pro návštěvu areálu historické zábavy, je nutné se předem telefonicky objednat na čísle 608 782 224 v pondělí až pátek, ve  vyhrazeném  čase od  7:30 - 14:00 hod.. Objednat se  můžete   také  přes  e-mail   H.A.Bouzov@seznam.cz. Uveďte  prosím  termín,  třídu, předběžný   počet   žáků a  dospělých,  jméno přihlašujícího  třídního  učitele,  jeho kontaktní   mobilní   telefon,  se  kterým  pojede  na výlet a úplnou adresu ZŠ.

NÁVŠTĚVNICKÉ ZÁZEMÍ

V areálu lze zakoupit občerstvení a suvenýry včetně výrobků ručně zhotovených v zimním období v naší sklářské hutě a keramické dílny. K dispozici je samozřejmě WC, fotografování a filmování je v areálu povoleno zdarma.

 

Umístění  v  rámci obce  Bouzov

 

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ

Rozhodnete-li se pro návštěvu areálu, doporučujeme vystoupit u křižovatky před školou (je zde autobusová točna), zejména pokud se dostanete do časové tísně. Areál je vzdálen asi 150m. Případně lze jít vyznačenou cestou dle IST z parkoviště u hradu.

Prosíme o dochvilnost, pokud budete mít zpoždění, volejte nám  neprodleně na výše uvedené telefonní číslo.

Z hlediska počtů budeme i letos naplňovat jednotlivé programové bloky jen na určitou omezenou maximální kapacitu. Proto opět připomínáme, že se rozhodně vyplatí přihlásit se co nejdříve a zajistit si tak termín, který vám nejlépe vyhovuje.Těšíme se na vaši návštěvu.