Vážení,

historický areál Bouzov vstoupí v roce 2019 již do 21. sezóny své činnosti. Pro školní výlety jako vždy opět nabízíme naše stálé akční, historicky laděné, zábavně-naučné programy, do jejichž dění se v určitých částech mohou žáci i aktivně zapojit. V rámci programů zažijete skvělou atmosféru a odnesete si nezapomenutelné zážitky. Na výlet k nám můžete případně navázat  návštěvou hradu Bouzova nebo nedalekých Javoříčských jeskyní (10km).  Tel. kontakt na hrad – 775 888 960 nebo 585 346 202, Javoříčské jeskyně – 585 345 451.

Programy probíhají v příjemném přírodním prostředí areálu v  blízkosti pohádkového hradu Bouzova. Areál je ze všech stran uzavřený a dobře přehledný. V centru se nachází amfiteátr se zastřešeným, stupňovitým hledištěm. Kryté pódium je vyzdobeno v  duchu doby středověké zejména výstavkami zbraní, výstroje a mučicích nástrojů. Dále jsou v areálu výstavky válečných strojů, polních děl, nově turistických známek, historického skla a středověkých mincí, je zde i střelnice a dětské hřiště.       

V  areálu lze zakoupit občerstvení, suvenýry i ručně zhotovené  výrobky  z  naší  sklářské  minihutě a keramické dílny, které  jsou  v  provozu  v  zimním období. K dispozici je samozřejmě WC, fotografování a filmování je v areálu povoleno zdarma.

 

   
 

 

Program „B“:

„Válečné stroje a střelné zbraně doby středověké“ aneb „Jak a s čím bojovali naši předkové“

 

Program je určen nejlépe pro žáky od 10 let. Délka programu 75 - 90 min.. Svou náplní je vždy přizpůsobován věku přítomných návštěvníků.

Termíny:

 
  6.5., 7.5., 9.5., 10.5.
  13.5. - 17.5.
  20.5., 27.5., 3.6., 10.6.
 
 - pondělí až pátek, denně 3 programové bloky se
   začátky v 9:00, 11:00, 13:00 hod..
   
  21.5. - 24.5.
  28.5. - 31.5.
    4.6. - 7.6.
  11.6. - 14.6
 
 - úterý až čtvrtek pouze jeden programový blok od
   14:30 hod.,
   v pátek dva programové bloky od 12:30 a 14:00 hod..
 
  17.6. - 21.6.
 
 - pondělí až pátek, denně 3 programové bloky se  
   začátky v 9:00, 11:00, 13:00 hod..

 

Pokud to půjde, lze případně dohodnout i jiný termín a čas zahájení programu.

Jelikož se jedná o velmi akční program s celou  řadou ukázek, kapacita programu je nejčastěji pouze do 40, maximálně výjimečně do cca 80 žáků, čímž jsou vytvořeny pro návštěvníky v rámci programového bloku naprosto mimořádné podmínky.

 

 

 

PROGRAM BUDE ROZDĚLEN DLE VAŠEHO ZÁJMU DO 4, PŘÍPADNĚ 5 ČÁSTÍ:

1. část: seznámení s areálem, prohlídka „Trojského koně“ a výstavek - dominantou areálu je zajímavá rozhledna a současně válečný stroj, 15 m vysoký, největší „Trojský kůň“ na světě s veřejně přístupnými vnitřními prostory. Je velmi zajímavý i z hlediska konstrukčního, projektoval jej stavitel lodí. Trup je postaven jako obrácený lodní kýl  a  slouží jako obrazárna s výstavkou historických kreseb. Štíty po stranách trupu jsou nejen ozdobou, ale i důmyslným okenicovým systémem. Po 52 schodech lze vystoupat až na vyhlídku do hlavy koně. Dále si můžete prohlédnout výstavky replik válečných strojů a děl.

2.  část: střelba na střelnici  - soutěž ve střelbě z kuše o „glejt Viléma Tella za nejlepší trefu“. V rámci programu bude mít každý žák i pedagogický doprovod jeden výstřel zdarma z kuše na „terč běžícího kance“ a 1 výstřel zdarma z flobertového revolveru ráže 4mm na sklápěcí figurky. Mimo program bude možnost i další střelby. Nejlepší střelci budou vyhodnoceni a odměněni!

 

3. část: středověké válečné stroje - návštěvníci získají základní informace o rozdělení válečných strojů  a seznámí se s parametry, principy  a mechanismy válečných strojů, které si mohou prohlédnout v areálu, např. vrhací prak, onager, šípomet, obléhací věž apod.. Také budou uvedeny zajímavosti z použití válečných strojů při středověkých bitvách, zejména při obléhání hradů. Vyvrcholením  bude  ojedinělá ukázka  postupu přípravy a výstřelu z válečného stroje, praku  z doby husitské,  kdy pod vedením střelmistra  vystřelí  osádka  vytvořená z návštěvníků.

4.  část: střelné zbraně doby husitské a vynález černého prachu -  ve vystoupení budou zábavnou formou podány informace o střelných zbraních mechanických, luku a kuši, včetně ukázek výstřelů se zapojením žáků. Rovněž  budou předvedeny  ukázky   postupů  nabíjení  a  výstřelů z nejznámějších palných zbraní doby husitské, které se nabíjejí černým prachem, např. píšťaly, hákovnice a nejrychleji střílejícího polního děla, komorového děla, tzv. rychlice, včetně příkladů jejich použití v husitském válečnictví. Dále budou uvedeny zajímavosti o černém prachu, vozové hradbě, dobývání hradů, atd..

_________________________________________________________________________________

I letos opět ponecháváme na přání možnost rozšíření programu o

5. část: pážecí turnaj o titul rytířský - nejšikovnější a nejstatečnější vybraní zástupci z  jednotlivých  tříd, patřičně vystrojeni a vyzbrojeni, budou mezi sebou bojovat vyřazovacím způsobem o vítězství  a čest být slavnostně pasován  podle  středověkého ceremoniálu na rytíře. Vítězové obdrží „pasovací glejt“,  ostatní účastníci „glejt pamětní“ a všichni malou odměnu.

 

VSTUPNÉ

Základní vstupné je 75,- Kč, s pážecím turnajem o titul rytířský  80,- Kč. Platí se po příjezdu do areálu podle skutečného počtu žáků. Každá třída obdrží hromadnou vstupenku. Třídní učitel má vstup zdarma, ostatní dospělí platí vstupné jako žáci.

 

OBJEDNÁVKA

Pokud vás nabízený program zaujal a rozhodnete se pro návštěvu areálu historické zábavy, je nutno se předem telefonicky objednat na čísle 608 782 224 v pondělí až pátek, ve  vyhrazeném  čase od  7:30 - 14:00 hod.. Uveďte prosím termín, třídu, předběžný počet žáků a dospělých, jméno přihlašujícího třídního učitele, jeho  kontaktní mob. telefon se kterým pojede na výlet a  úplnou adresu  ZŠ.  Objednat se také můžete na e-mailu H.A.Bouzov@seznam.cz.

 

NÁVŠTĚVNICKÉ ZÁZEMÍ

V areálu lze zakoupit občerstvení a suvenýry včetně výrobků ručně zhotovených v zimním období v naší sklářské hutě a keramické dílny. K dispozici je samozřejmě WC, fotografování a filmování je v areálu povoleno zdarma.

 

Umístění  v  rámci obce  Bouzov

 

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ

Rozhodnete-li se pro návštěvu areálu, doporučujeme vystoupit u křižovatky před školou (je zde autobusová točna), zejména pokud se dostanete do časové tísně. Areál je vzdálen asi 150m. Případně lze jít vyznačenou cestou dle IST z parkoviště u hradu.

Prosíme o dochvilnost, pokud budete mít zpoždění, volejte nám  neprodleně na výše uvedené telefonní číslo.

Z hlediska počtů budeme i letos naplňovat jednotlivé programové bloky jen na určitou omezenou maximální kapacitu. Proto opět připomínáme, že se rozhodně vyplatí přihlásit se co nejdříve a zajistit si tak termín, který vám nejlépe vyhovuje.Těšíme se na vaši návštěvu.