Vážení,

historický areál Bouzov vstoupí v roce 2019 již do 21. sezóny své činnosti. Pro školní výlety jako vždy opět nabízíme naše stálé akční, historicky laděné, zábavně-naučné programy, do jejichž dění se v určitých částech mohou žáci i aktivně zapojit. V rámci programů zažijete skvělou atmosféru a odnesete si nezapomenutelné zážitky. Na výlet k nám můžete případně navázat návštěvou hradu Bouzova nebo nedalekých Javoříčských jeskyní (10km). Objednávky, tel. kontakt na hrad – 775 888 960 nebo 585 346 202, Javoříčské jeskyně – 585 345 451.

       Programy probíhají v příjemném přírodním prostředí areálu v  blízkosti pohádkového hradu Bouzova. Areál je ze všech stran uzavřený a dobře přehledný. V centru se nachází amfiteátr se zastřešeným, stupňovitým hledištěm. Kryté pódium je vyzdobeno v  duchu doby středověké zejména výstavkami zbraní, výstroje a mučicích nástrojů. Dále jsou v areálu výstavky válečných strojů, polních děl, nově turistických známek, historického skla a středověkých mincí, je zde i střelnice a dětské hřiště.

       V  areálu lze zakoupit občerstvení, suvenýry i ručně zhotovené výrobky z  naší sklářské minihutě  a keramické dílny, které jsou  v  provozu  v  zimním období. K dispozici je samozřejmě WC, fotografování  a filmování je v areálu povoleno zdarma. 

 

 

   
 

 

Program A:

"Rytíři a lapkové"

Doporučujeme zejména pro žáky 1. - 5. roč. základní školy, ale pobaví se i starší.

Termíny:
       
  21.5. - 24.5.
  28.5. - 31.5.
    4.6. - 7.6.
  11.6. - 14.6.
 - v těchto termínech, vždy v úterý - čtvrtek
   se program uskuteční 2x denně
   poprvé od       8:40 - 11:10 hod.,
   podruhé od   11:30 - 14:00 hod..
 
   každý pátek se program uskuteční pouze jednou
   od 9:30 - 12:00 hod..
 
 

PROGRAM  JE  ROZDĚLEN  DO  ŠESTI  ZÁKLADNÍCH  ČÁSTÍ:

1.    část: seznámení s areálem, prohlídka „Trojského koně“ a výstavek - dominantou areálu je zajímavá rozhledna a současně válečný stroj, 15 m vysoký, největší „Trojský kůň“ na světě s veřejně přístupnými vnitřními prostory. Je velmi zajímavý i z hlediska konstrukčního. Projektoval jej stavitel lodí a tak je trup postaven jako obrácený lodní kýl a slouží  jako obrazárna s výstavkou historických kreseb. Štíty po stranách trupu jsou nejen ozdobou, ale i důmyslným okenicovým systémem. Po 52 schodech lze vystoupat až na vyhlídku do hlavy koně. Dále si můžete prohlédnout výstavky replik válečných strojů a polních děl.

 

2.    část: návštěva střelnice - soutěž ve střelbě  z kuše na terč o „glejt Viléma Tella za nejlepší trefu“. Každý má v rámci programu jeden výstřel z kuše zdarma. Soutěžit může i pedagogický doprovod. Mimo program bude možnost       i další střelby z kuše a  z flobertového revolveru ráže 4 mm na sklápěcí figurky.

3.    část: pážata v akci, „vojenská přehlídka“ a  čarování s černým prachem - vybraná pážata, vystrojená a vyzbrojená jako v době středověké ,  se  představí s různými typy zbraní     a přilbic, které vás naučíme poznávat. Rozfoukají doutnák a předvedou ukázku hoření černého prachu po jeho zapálení doutnákem. Naládují starou husitskou pušku, tzv. píšťalu, kterou začarujeme pomocí čarodějnického říkadla a  pan střelmistr předvede výstřel. V závěru této části budou vyhodnoceni nejlepší střelci z kuše a revolveru.

 

4.   část: pohádkové divadelní představení - „Uloupený poklad“- pěkná loupežnická pohádka s  celou řadou veselých scének, pranic a soubojů, ve které statečný voják Vincek nakonec přechytračí loupežníky a získá zpět nejen královský poklad, ale i „ruku“ krásné Markétky.

 

PŘESTÁVKA

5.   část: rytířský turnaj z doby gotické -  jedná se o mimořádně atraktivní část programu, kdy se obecenstvo při povzbuzování svých pánů rytířů patřičně vyřádí. I letos se utkají udatní páni rytíři v dalším ročníku turnajového klání pod hradem Bouzovem, aby ve zbroji a s různými typy zbraní, které naučíme žáky poznávat, předvedli své umění v soubojích o čest zvolit z přítomných dam královnu a princeznu, které zasednou na trůn při turnaji pážecím.   

6.   část: pážecí turnaj o titul rytířský - pážata, nejšikovnější a nejstatečnější vybraní zástupci jednotlivých škol nebo tříd, patřičně vystrojeni a vyzbrojeni, budou mezi sebou bojovat vyřazovacím způsobem o vítězství a čest být slavnostně pasován podle středověkého ceremoniálu na rytíře. Vítězové obdrží „pasovací glejt“, ostatní účastníci „glejt pamětní“ a všichni malou odměnu.

 

Upozornění! - může se stát, že jednotlivé části programu budou  probíhat v jiném pořadí v závislosti na počtu návštěvníků, aktuálním počasí apod..

VSTUPNÉ

Vstupné je pro žáky ZŠ 130,- Kč. Každá třída obdrží hromadnou vstupenku podle skutečného počtu zúčastněných žáků. Třídní učitel má vstup zdarma, případní další dospělí platí vstupné jako žáci.

OBJEDNÁVKA

Pokud vás nabízený program zaujal a rozhodnete se pro návštěvu areálu historické zábavy, je nutno se předem telefonicky objednat na čísle  608 782 224 v pondělí až pátek, ve vyhrazeném  čase od 7:30 - 14:00 hod..Uveďte prosím termín, třídu, předběžný počet žáků a dospělých, jméno přihlašujícího třídního učitele, jeho kontaktní mob. telefon, se kterým pojede na výlet a úplnou adresu ZŠ. Objednat se také můžete přes e-mail H.A.Bouzov@seznam.cz.

 

Návštěvnické zázemí

V areálu lze zakoupit občerstvení a suvenýry včetně výrobků ručně zhotovených v zimním období v naší sklářské hutě a keramické dílny. K dispozici je samozřejmě WC, fotografování a filmování je v areálu povoleno zdarma.

Umístění v rámci obce Bouzov

 

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ

Rozhodnete-li se pro návštěvu areálu, doporučujeme vystoupit u křižovatky před školou (je zde autobusová točna), zejména pokud se dostanete do časové tísně. Areál je vzdálen asi 150m. Případně lze jít vyznačenou cestou dle IST z parkoviště u hradu.

Prosíme o dochvilnost, pokud budete mít zpoždění, volejte nám  neprodleně na výše uvedené telefonní číslo.

Z hlediska počtů budeme i letos naplňovat jednotlivé programové bloky jen na určitou omezenou maximální kapacitu. Proto opět připomínáme, že se rozhodně vyplatí přihlásit se co nejdříve a zajistit si tak termín, který vám nejlépe vyhovuje.Těšíme se na vaši návštěvu.