Tento program se vzhledem k nejisté Covidové situaci v roce 2022 neuskuteční!
 
V letošním roce nabízíme pouze "program B"
„Válečné stroje a střelné zbraně doby středověké“ aneb „Jak a s čím bojovali naši předkové“

Vážení,

historický areál Bouzov vstoupí v roce 2022 již do 24. sezóny své činnosti. Pro výlety dětí ze ZŠ opět nabízíme náš speciální stálý, historicky laděný program, do jehož dění se  v  určitých  částech  mohou  děti i aktivně zapojit. Zažijete skvělou atmosféru a odnesete si nezapomenutelné zážitky. 

Program proběhne v příjemném přírodním prostředí areálu v blízkosti pohádkového hradu Bouzova. Areál je ze všech stran uzavřený a dobře přehledný. V centru se nachází amfiteátr se zastřešeným, stupňovitým hledištěm, kryté pódium je vyzdobeno v duchu doby středověké zejména výstavkami zbraní, výstroje a mučicích nástrojů. Dále jsou zde výstavky válečných strojů, polních děl, historického skla a středověkých mincí. Je zde také střelnice, dětské hřiště a maxi „Člověče, nezlob se“.      

V  areálu lze zakoupit občerstvení, suvenýry i ručně zhotovené výrobky z  naší sklářské minihutě a keramické dílny, které jsou v provozu v zimním období. K dispozici je samozřejmě WC, fotografování a filmování je v areálu povoleno zdarma.

 Pro školy, které by měly zájem o plnohodnotné obědy, nabízíme telefonní číslo na školní jídelnu v Bouzově ( 585 346 214 ), ta je vzdálena od našeho areálu cca 150m.

 

   
 

 

Program A:

"Rytíři a lapkové"

Doporučujeme zejména pro žáky 1. - 5. roč. základní školy, ale pobaví se i starší.

Termíny:

 Program pro rok 2021 je zrušen!

 

 

                                   

 

 

           

 

 

                    

 
 
 

 

 

 
 

PROGRAM  JE  ROZDĚLEN  DO  ŠESTI  ZÁKLADNÍCH  ČÁSTÍ:

1.    část: seznámení s areálem, prohlídka „Trojského koně“ a výstavek - dominantou areálu je 15 m vysoký, největší „Trojský kůň“ na světě s veřejně přístupnými vnitřní prostory. Je velmi zajímavý i z hlediska konstrukčního, projektoval jej stavitel lodí. Trup je postaven jako obrácený lodní kýl, sloužící jako obrazárna s výstavkou historických kreseb. Štíty po stranách trupu jsou nejen ozdobou, ale i důmyslným okenicovým systémem. Po 52 schodech lze vystoupat až na vyhlídku do hlavy koně.  Dále si můžete prohlédnout výstavky replik válečných strojů a polních děl zejména doby husitské.

2.    část: návštěva střelnice

- střelba z kuše na terč o „glejt Viléma Tella za nejlepší trefu“.  Každý má jeden výstřel z kuše zdarma, vystřelit si může i pedagogický doprovod.     

 - možnost střelby za poplatek z flobertového revolveru ráže 4 mm na sklápěcí figurky.

3.    část: pážata v akci, „vojenská přehlídka“ a  čarování s černým prachem - vybraná pážata vystrojená a vyzbrojená dle doby středověké se nám představí s různými typy zbraní a přilbic, které vás naučíme poznávat. Rozfoukají doutnák a předvedou ukázku hoření černého prachu po jeho zapálení doutnákem. Naládují starou husitskou pušku, tzv. píšťalu, kterou děti ze ZŠ začarují pomocí čarodějnického říkadla, a na závěr pan střelmistr předvede výstřel.

 

4.   část: pohádkové divadelní představení - „Uloupený poklad“- pěkná loupežnická pohádka s  celou řadou veselých scének, pranic a soubojů, ve které statečný voják Vincek nakonec přechytračí loupežníky a získá zpět nejen královský poklad, ale i „ruku“ krásné Markétky.

 

PŘESTÁVKA

5.   část: rytířský turnaj z doby gotické -  jedná se o mimořádně atraktivní část programu, kdy se obecenstvo při povzbuzování svých pánů rytířů patřičně vyřádí. I letos se utkají udatní páni rytíři v dalším ročníku turnajového klání pod hradem Bouzovem, aby ve zbroji a s různými typy zbraní, které naučíme žáky poznávat, předvedli své umění v soubojích o čest zvolit z přítomných dam královnu a princeznu, které zasednou na trůn při turnaji pážecím.   

6.   část: pážecí turnaj o titul rytířský - pážata, nejšikovnější a nejstatečnější vybraní zástupci jednotlivých škol nebo tříd, patřičně vystrojeni a vyzbrojeni, budou mezi sebou bojovat vyřazovacím způsobem o vítězství a čest být slavnostně pasován podle středověkého ceremoniálu na rytíře. Vítězové obdrží „pasovací glejt“, ostatní účastníci „glejt pamětní“ a všichni malou odměnu.

 

Upozornění! - může se stát, že jednotlivé části programu budou  probíhat v jiném pořadí v závislosti na počtu návštěvníků, aktuálním počasí apod..

VSTUPNÉ

Vstupné je pro žáky ZŠ 140,- Kč. Každá třída obdrží hromadnou vstupenku podle skutečného počtu zúčastněných žáků. Třídní učitel má vstup zdarma, další dospělí – rodiče, asistenti učitele apod. platí vstupné stejné jako žáci.

OBJEDNÁVKA

Pokud vás nabízený program zaujal a rozhodnete se pro návštěvu areálu historické zábavy, je nutné se předem telefonicky objednat na čísle 608 782 224 v pondělí až pátek, ve vyhrazeném čase od 7:30 - 14:00 hod.. Objednat se můžete také přes e-mail  H.A.Bouzov@seznam.cz. Uveďte prosím termín, třídu, předběžný počet žáků a dospělých, jméno přihlašujícího třídního učitele, jeho kontaktní mobilní telefon, se kterým pojede na výlet a úplnou adresu ZŠ.

 

Návštěvnické zázemí

V areálu lze zakoupit občerstvení a suvenýry včetně výrobků ručně zhotovených v zimním období v naší sklářské hutě a keramické dílny. K dispozici je samozřejmě WC, fotografování a filmování je v areálu povoleno zdarma.

Umístění v rámci obce Bouzov

 

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ

Rozhodnete-li se pro návštěvu areálu, doporučujeme vystoupit u křižovatky před školou (je zde autobusová točna), zejména pokud se dostanete do časové tísně. Areál je vzdálen asi 150m. Případně lze jít vyznačenou cestou dle IST z parkoviště u hradu.

Prosíme o dochvilnost, pokud budete mít zpoždění, volejte nám  neprodleně na výše uvedené telefonní číslo.

Z hlediska počtů budeme i letos naplňovat jednotlivé programové bloky jen na určitou omezenou maximální kapacitu. Proto opět připomínáme, že se rozhodně vyplatí přihlásit se co nejdříve a zajistit si tak termín, který vám nejlépe vyhovuje.Těšíme se na vaši návštěvu.